Aanmelden

  

*  Website URL


Wij verzoeken u vriendelijk kenbaar te maken of u zich aanmeldt voor:Om te kunnen bepalen of u lid van de VPR-A kunt worden, verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen te beantwoorden.

Om te kunnen bepalen of u aspirant lid van de VPR-A kunt worden, verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • Bent u lid van de Vereniging Privacyrecht: Ja Nee *
  • Bent u ten minste vijf jaar aaneengesloten ingeschreven als advocaat: Ja Nee
  • Bent u ten minste drie jaar aaneengesloten ingeschreven als advocaat: Ja Nee
  • Heeft u ten minste vijfhonderd uur per jaar in zaken op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht gewerkt in de vijf jaren voorafgaand aan het verzoek: Ja Nee
  • Heeft u ten minste vierhonderd uur per jaar in zaken op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht gewerkt in de twee jaren voorafgaand aan het verzoek: Ja Nee
  • Kunt u de zaken waarin u gewerkt heeft op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht benoemen naar aard zaken en soort activiteiten (zoals advisering, opstellen en implementeren privacy compliance documenten, onderhandelen en procederen): (max. 255 tekens)
  • Heeft in de vijf jaren voorafgaand aan het verzoek minimaal tien (10) PO punten per jaar behaald op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht: Ja Nee
  • Kunt u aangeven of en hoe u uw kennis op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht heeft ontwikkeld en onderhoudt, zoals bijvoorbeeld door gevolgde opleidingen, docentschappen, certificaten, publicaties etc.: (max. 255 tekens)
  • Kunt u de zaken waarin u gewerkt heeft op het gebied van privacy en gegevensbeschermingsrecht benoemen naar aard zaken en soort activiteiten (zoals advisering, opstellen en implementeren privacy compliance documenten, onderhandelen en procederen): (max. 255 tekens)

Het bestuur kan u aanvullende vragen stellen en u verzoeken documenten te verstrekken die de door u gegeven antwoorden onderbouwen.
* Het lidmaatschap van de VPR-A staat alleen open voor leden van de Vereniging Privacyrecht

De contributie voor de VPR-A bedraagt jaarlijks € 75,-, die u verschuldigd bent naast de contributie van € 75,- voor het lidmaatschap van de zustervereniging Vereniging Privacy Recht.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacy statement van de VPR-A.